Cyrus Nowrasteh

Młody Mesjasz
0

Młody Mesjasz

Opowieść o wydarzeniach z życia siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie kim jestem? Widz być może po raz pierwszy w życiu ...